Kezdőlap

Tisztelt Hallgatók!

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ hallgatói lettek! A szaktudás megszerzéséért folytatott küzdelem nem öncélú tevékenység: a kihívások teljesítése eddig is életük meghatározó része volt, s mindinkább az lesz a jövőben.

Felkészültségüket, rátermettségüket tanulmányaik során oktatóik, tanáraik; végzett tűzoltóként, katasztrófavédelmi vagy iparbiztonsági szakemberként pedig parancsnokaik, de még inkább az állampolgárok fogják minősíteni. Oktató munkánk célja, hogy megszerezzék azokat a szakmai ismereteket, amelyekkel felkészülhetnek a várható kihívásokra. Mi is számítunk az Önök szakmai elhivatottságára, s lehetőségeink szerint támogatjuk a mélyebb ismeretek megszerzésére irányuló törekvéseiket.

Létrehoztunk egy, az egyes képzésekhez, szakképzésekhez, tanfolyamokhoz szervesen kapcsolódó elektronikus jegyzettárat, amely lehetővé teszi a szükséges tananyagok elérését letölhető, digitális formátumban.

Őszintén reméljük, hogy az itt fellelhető ismeretanyagot egyéni fejlődésükhöz felhasználva, a megszerzett tudás birtokában sikeres szakmai utat járnak majd be pályafutásuk során.

Ehhez kívánunk a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ valamennyi tanára, oktatója, munkatársa nevében sok sikert, erőt és egészséget!

Jegyzettár

Ezen az oldalon a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által kiadott, valamint szerkesztett szakmai anyagokat lehet megtalálni, az egyes képzési szakoknak és tanfolyamoknak megfelelően tematikusan összegyűjtve.

Minden képzéshez és tanfolyamhoz tartozó jegyzetcsomag a hozzájuk tartozó jelszóval érhető el, amit a tanfolyam kezdetén kap meg minden hallgató. A belépés után a jegyzetek saját adathordozóra, számítógépre menthetők, azok a felkészüléshez és a további szakmai munkához felhasználhatók digitális, valamint kinyomtatott formában is.

Ezeket a jegyzeteket harmadik fél részére nem lehet átadni, terjeszteni, megosztani.